Het glazen rijk

Drive

Ooit was er een verenigd Europa onder de Romeinse adelaar.

De Rijn was de grens, niemand mocht daar oversteken omdat kleine groepen rijke patriciërs het vruchtbare land voor zichzelf wilden houden. Nog geen drie procent van de capaciteit werd benut.

De vrije mannen (Francus) staken over, ze konden hun vrouwen en kinderen niet tegen de aanstormende Hunnen en Goten uit het oosten beschermen.

Dit is een misdaadverhaal tegen een achtergrond van een decadent rijk dat geen gebruik maakte van de talenten van hen die niet als “zonen van Rome” worden betiteld.

De geschiedenis herhaalt zich niet, de concepten wel!

Belangrijke personages:

Ludovicus Cassia: de tribuun die steeds meer in een gedreven musicus verandert.

Harmannus: zoon van een hoer uit de  Subura, geharde veteraan en de beste vriend van Ludovicus.

Cornelia houdt van theatrum en prostitutio. Ze hoorde Ludovicus over Harmannus, zijn vriend en krijgsmakker, praten. Ze wil deze man koste wat het kost in haar armen hebben en beminnen.

Synopsis:

Eind vierde eeuw

In Argentoratum (Straatsburg) heerst een vreemde bedrukte sfeer. De angst ligt als een deken over de stad, wat is de oorzaak?
Nadat hij zijn cohort heeft overgedragen aan de stad hoopt een patriciër op een goede bestuurs- functie. Hem wordt echter alles ontnomen, zijn oom bleek een verrader te zijn.
Via de militia secrata en zijn wilde nicht, Cornelia, zoekt hij uit wat er is gebeurt met zijn oom. Dat brengt hem terug in Argentoratum.

Dankzij hun werkwijze ontdekken ze dat de afpersing en genocide slechts middelen zijn om een ernstige misdaad te kunnen plegen.
Met hun bondgenoten, theatrum en misleiding binden ze de strijd aan met hun vijanden