Het kleed van Edessa

Drive:

In de late middeleeuwen gingen we naar het Midden-Oosten omdat de paus en de keizer in Constantinopel riepen dat het heilige graf geschonden werd. Ze hadden echter andere belangen, het behouden van hun macht.

Nu gaan we omdat bedrijven en politici daar belang bij hebben.

Een millennium verder in de tijd.

Alles is veranderd behalve de manipulatie van de onnozelen die moeten vechten voor de belangen van……

Belangrijke personages:

Wigbold: de horige smidsknecht die niet meer kan slapen

De priester Melchior die Wigbold haat en deel uitmaakt van een complot

Olekét: de leidster van het Gorgondi volk die een missie moet uitvoeren

Gebrejagtor: een Hoerri krijger die Wigbold en Olekét helpt

Synopsis:

Het verhaal speelt zich af in het huidige Turkije waar de Seldjoeken slaags raken met het kruisleger.

Leden van het kruisleger hebben een ernstige misdaad gepleegd in Constantinopel.

Tijdens de slag wordt verraad gepleegd, Wigbold is getuige en vlucht in de bergen.

Daar wordt hij gevangen genomen door krijgers van een bijzonder volk. Zij onderkennen de talenten van Wigbold en bereiden hem voor op een bijzondere missie.