Het spel van Augusta Theodora deel 1 Ravenna

Flavius is tribuun in een van de legioenen van generalis Belisarius. Daarnaast is hij ook lector en scriptor. In de jaren 544 en 545 ontdekt hij een aantal bijzondere aanwijzingen in enkele oude geschriften die hij leest in Roma en Ravenna. Ze suggereren dat Jezus niet aan het kruis is gestorven. Flavius raakt verwikkeld in een felle strijd tussen ariaanse Goten en leden van een bizarre sekte, “de Magdaleners”. Welke rol spelen de heilige vader in Roma en de geheimzinnige kardinaal-bisschop Tigelinus in deze strijd? Waarom heeft de kerkvader Irenaeus in het jaar 196 een bijzonder evangelie laten verdwijnen naar het noorden? Welke rol speelt de geheimzinnige vrouwe Ademee uit Constantinopel?

Als de Magdaleners de vrienden van Flavius gevangen nemen en martelen, besluit hij hen te bevrijden.

Copyright © Jansnippe.com 2018

Design by Not a Parrot