Het spel van Augusta Theodora deel 2 Maastricht

Diep in het land van de Franken ligt ergens een oud relikwie verborgen, de cista van Irenaeus. In deze cista wordt een evangelie bewaard dat de arianen, christenen en Magdaleners om sterk uiteenlopende redenen willen vinden. Flavius trekt naar het noorden en zoekt in kloosters en abdijen naar de cista. Hij is niet de enige die zoekt. Ver in het noorden, bij de stad Mosa trajectum (Maastricht), ontdekt Flavius dat de strijd met de Magdaleners, de oude geschriften en de zoektocht naar de cista allemaal deel uitmaken van een groter plan. Moord, verraad, martelaarschap en bedrog worden gedicteerd vanuit het machtige Constantinopel dat zijn vazallen en spionnen heeft tot binnen de muren van de kastelen van de Frankische vorsten. Als gezworen vijanden door toeval bondgenoten worden krijgt Flavius nieuwe feiten te horen. Lang-zaam beginnen hij en zijn vrienden te begrijpen wat het spel betekent en hoe het wordt gespeeld. Dan pas zien ze ook het grote gevaar dat hen allen bedreigt als het spel wordt gewonnen. Wat kunnen ze doen? Op wie kunnen ze vertrouwen?

Copyright © Jansnippe.com 2018

Design by Not a Parrot