Het spel van Augusta Theodora

Deel 1: Ravenna

Drive

Drive 1:

In het eerste jaar dat Jan Willem bij Macerata volleybalde trok ik, na bij hem op bezoek te zijn geweest, een paar dagen door Italië.

Twee dagen bleef ik in Ravenna. Genoeg om in de ban te raken van die stad met haar bijzondere geschiedenis.

Deel één speelt zich hoofdzakelijk af in en rondom Ravenna. Deel twee speelt voor een groot deel rondom Mosa Trajectum (Maastricht). Er is niets meer in Maastricht dat aan het oude Mosa Trajectum herinnert. Reden genoeg voor mij om het oude Maastricht een plek naast Ravenna te geven.

Kern van het verhaal is de strijd tegen machtshonger en decadentie, gevoerd door gewone mensen die elkaar vinden, helpen en inspireren.

Drive 2:

Het heeft me altijd verbaasd wat de bijbel beschrijft rondom de veroordeling en kruisiging van Jezus.

Zouden Romeinen zich laten bevelen door enkele Schriftgeleerden?

Ik heb overal gelezen dat ze religie en cultuur tolereerden.

Maar nergens heb ik gelezen dat ze zich richtten naar de wetten van hen die ze hadden overwonnen!!

Daarom een andere invalshoek rondom de kruisiging van Jezus en alles wat daaruit voortvloeide.

Meer dan genoeg voor dit verhaal!!

Belangrijke personages:

Flavius: tribuun in een legioen en een ervaren scriptor en lector.

Tigelinus: kardinaal en adviseur van de paus.

Alia: de Gotische patriciërdochter die Flavius haat.

Rodius: een beul van de orde van de Magdaleners.

Julia: de verminkte Jodin die het landgoed onderhoudt.

Polymus: een slaaf van de augusta.

Ademee: hoer en slavin van augusta Theodora.

Theudebert: de Frankische vorst die niet kan leven zonder Ademee.

Synopsis:

Hij moet zoeken rondom Mosa Trajectum (Maastricht), het evangelie zou iets zeggen over de sterfelijkheid van Jezus.
Tijdens zijn zoektocht hoort hij dat een vrouw zich liet kruisigen en nu rondgaat als martelares. Ook zij blijkt naar hetzelfde als hij te zoeken. Hij hoort dat de vrouw een beruchte slavin van augusta Theodora uit Constantinopel is. Langzaam maar zeker wordt duidelijk welk spel gespeeld wordt.