Het spel van Augusta Theodora

Deel 2: Maastricht

Drive

Drive 1:

In het eerste jaar dat Jan Willem bij Macerata volleybalde trok ik, na bij hem op bezoek te zijn geweest, een paar dagen door Italië.

Twee dagen bleef ik in Ravenna. Genoeg om in de ban te raken van die stad met haar bijzondere geschiedenis.

Deel één speelt zich hoofdzakelijk af in en rondom Ravenna. Deel twee speelt voor een groot deel rondom Mosa Trajectum (Maastricht). Er is niets meer in Maastricht dat aan het oude Mosa Trajectum herinnert. Reden genoeg voor mij om het oude Maastricht een plek naast Ravenna te geven.

Kern van het verhaal is de strijd tegen machtshonger en decadentie, gevoerd door gewone mensen die elkaar vinden, helpen en inspireren.

Drive 2:

Het heeft me altijd verbaasd wat de bijbel beschrijft rondom de veroordeling en kruisiging van Jezus.

Zouden Romeinen zich laten bevelen door enkele Schriftgeleerden?

Ik heb overal gelezen dat ze religie en cultuur tolereerden.

Maar nergens heb ik gelezen dat ze zich richtten naar de wetten van hen die ze hadden overwonnen!!

Daarom een andere invalshoek rondom de kruisiging van Jezus en alles wat daaruit voortvloeide.

Meer dan genoeg voor dit verhaal!!

Belangrijke personages:

Naast de personages uit deel 1;

Elfrik: de verminkte reus met een goed hart

Calibus: een geheimzinnige slaaf

Augusta Theodora: de decadente en geslepen echtgenote van de heerser van het Oost Romeinse rijk, Justinianus.

Domina Antonina: de vriendin van Theodora

Synopsis:

Aanvankelijk zijn Flavius en Ademee elkaars vijanden. Zij is vergiftigd en alleen als ze de augusta blind gehoorzaamt krijgt ze tegengif.
Samen met de Flavius ontdekt ze dat ze deel uitmaken van een bijzonder spel dat wordt geregisseerd vanuit Constantinopel door augusta Theodora.
Ademee kent een oud verhaal, in dit land zou een alchemist geleefd hebben die over de kennis en middelen beschikte om tegengif voor haar te maken.

Rondom het geheimzinnige en oude Mosa Trajectum ontdekken Flavius en Ademee niet alleen het tegengif. Pas nu wordt hen duidelijk welk gevaarlijk spel de perverse Theodora en haar vriendin Antonina spelen.
Ze gaan terug en binden de strijd aan tegen de slimme en machtige Theodora.