bibliotheek

Een boeket met nieuwe bedrading

Er gebeuren vreemde dingen met Harry Kroezen. Het lukt hem maar niet om weer de oude Harry te worden nadat hij een bedrijfsongeval heeft gehad. Hij is veranderd en mede daardoor verliest hij zijn baan. Maar eigenlijk zit het Harry daarna helemaal niet tegen, integendeel, het blijkt dat hij nu hij is veranderd veel meer kan met zijn oude en nieuwe vaardigheden. Zijn buurman, Gerard helpt hem zo goed mogelijk bij zijn metamorfose.

Daarnaast raakt hij in de ban van een werkstuk over de eerste wereldoorlog van zijn jongste zoon. Onderzoek in de familie wijst uit dat zijn overgrootvader, een turfgraver genaamd Stoffer Kroezen, heeft gevochten bij Ieper.

Een zoektocht in het verleden volgt en Harry ontdekt in Drenthe enkele vreemde zaken. Ze wijzen op een moord die nooit is opgelost. Maar er komt veel meer uit het verleden naar boven en Harry krijgt een steeds beter beeld van zijn overgrootvader, de vermeende moordenaar.
Met een kleine groep vrienden besluit hij om deze zaak alsnog uit te zoeken.

Loutering & Ragnarok

De opa, de vader en de zoon maken zich ernstige zorgen over de toekomst van het decadente Nederland. Kan het Barbaarse verre Brussel voor de oplossing zorgen? Lastig!

Een missie van de vader en de zoon moet de start van de revolutie inleiden. Er ontstaan pijnlijke taferelen als potentiële kopers zich melden om een speltjesalbum te kopen die meer waarde blijkt te hebben dan gedacht. Het album ligt als waardeloos prul op de achterbank van een auto. Gebrek aan heldere communicatie leiden tot chaos als enkele kopers zeer volhardend blijken te zijn en zich bemoeien met de missie. Lees de avonturen van een vader en zoon met hulp uit onverwachte hoek.

Het Kleed van Edessa

Wigbold is een horige jongeling en wordt de nieuwe knecht van Fritsman de smid. Wigbold is nieuwsgierig, geen goede eigenschap voor een horige. Hij krijgt grote problemen en alleen door toeval ontloopt hij een afschuwelijke doodstraf. Het lot brengt hem in het samengestelde leger van Godfried van Bouillon, dat in het jaar 1095 ter kruisvaart trekt. Hij bezit de belangrijke vaardigheden van een smid die hard nodig zijn in een groot, maar slecht bewapend leger. Door de vraag naar zijn vaardigheden krijgt hij aanzien en spreekt hij met stoutmoedige en gelouterde ridders. Het maakt hem echter ook getuige van een misdaad tijdens het eerste gevecht met de Seldjoeken. Hij weet te ontkomen aan de machtige samenzweerders door in de bergen te vluchten. Daar wordt hij gevangengenomen door een geheimzinnig volk van waarnemers en denkers. Het is een oervolk dat de vallei al bewoonde ver voor de dagen van de Hettieten. Er ontstaat vertrouwen, men waardeert de leergierigheid van de jonge smid en hij wordt voorbereid op een bijzondere missie.

Van horen zeggen

Martin Veldman is midden vijftig en directeur van een onderneming. Hij heeft zijn leven goed op orde totdat hij plotseling wordt beschuldigd van fraude. Kort daarop wordt hij ook verdacht van moord. De zaak krijgt landelijke aandacht, op het moment dat hij bewusteloos bij een van zijn slachtoffers wordt gevonden. Martin zit in ernstige moeilijkheden. Zijn gezin en enkele nieuwe vrienden helpen hem. Iedereen doet dat op zijn eigen unieke wijze.

Verleiding, vertwijfeling & vergetelheid

Geert Meijer is een succesvolle projectontwikkelaar die op een dubieuze manier betrokken raakt bij een fraudezaak. Hij wordt veroordeeld tot een taakstraf.
In het zorgcentrum waar hij zijn straf ondergaat ontmoet hij Vera, een oude jeugdliefde. Ze dementeert licht maar haar zoon lijkt er alles voor over te hebben om haar te isoleren. Iedereen moet haar zo snel mogelijk vergeten. Waarom?
Samen met Sterre-Edith, de leidster van een huiskamerproject, ontdekt hij dat er sprake is van misdaad.
Terwijl hij uitzoekt wat zich rondom Vera afspeelt wordt hij bedreigd, men wil hem afpersen maar het is niet duidelijk wie “men” is.
Zowel Geert als Sterre-Edith laten zich niet intimideren en ontdekken dat Geert en Vera worden bedreigd door een netwerk van gewetenloze misdadigers.

SODOM

Deel 1. Tattoo van een Feeks

Al jarenlang voelt de bovenklasse zich niet meer veilig in de compounds. Ellen Wegereef, dochter van een groot industrieel, groeide op in de Citadel. Na jarenlang in het buitenland gewerkt te hebben lukt het haar niet meer om te wennen in een streng beveiligd complex.
Nadat ze werd bedreigd vlucht ze in de anonimiteit van de stad. Een pogrom van de compound-militie verandert haar kijk op de verhouding tussen de stad en de Citadel.

Het aristocratische volk in de Citadel wordt vooral rijk van extreme pornografie en afpersing. Een organisatie die wordt geleid door de ouders van Ellen.

SODOM

Deel 2. De passie van de jager

Na de pogrom weet Ellen dat de Citadel een dwangburcht is die moord niet schuwt. Ellen besluit om het tegen de Citadel op te nemen want ze staat niet alleen in haar strijd. Edith is een Truuska en een vriendin van Ellen geworden. Zij helpt haar en weet als kooivechtster te infiltreren in de Citadel. Daar ontdekt ze walgelijke praktijken.
De feeksen hebben nog veel meer inkomsten dan Unit 9 en pornografie.Er moet een reden zijn om zoveel geld te vergaren.

Het Byzantijnse Wapen

Deel 1. De bevrijding van Diogenes

Er breekt paniek uit in het kleine dorp van Joctra als het eiland wordt overlopen door Arabieren, Franken en Byzantijnen. Ze jagen allemaal op Magne, een Noorman die een zeeslag heeft overleefd en op het eiland is aangespoeld. Magne wordt bereid gevonden om met een delegatie naar Dorestad te reizen om een geleerde vrij te kopen. Tijdens de reis blijkt dat er sprake is van verraad.

Het Byzantijnse Wapen

Deel 2. Het Concilium

Diogenes, de geleerde die werd vrijgekocht door de Byzantijnse delegatie, blijkt over zeer gevaarlijke kennis te beschikken. Magne en zijn vrienden achtervolgen de delegatie en ontdekken een complot dat de Franken moet betrekken bij de oorlog tussen de Arabieren en Byzantijnen. Niet alleen de basiliek in Rome is in gevaar. Het grootste gevaar dreigt op Sicilië, waar muzelmannen en christenen zullen proberen om vrede te sluiten.

Het spel van Augusta Theodora

Deel 1. Ravenna

Flavius is tribuun in een van de legioenen van generalis Belisarius. Daarnaast is hij ook lector en scriptor. In de jaren 544 en 545 ontdekt hij een aantal bijzondere aanwijzingen in enkele oude geschriften die hij leest in Roma en Ravenna. Ze suggereren dat Jezus niet aan het kruis is gestorven. Flavius raakt verwikkeld in een felle strijd tussen ariaanse Goten en leden van een bizarre sekte, “de Magdaleners”. Welke rol spelen de heilige vader in Roma en de geheimzinnige kardinaal-bisschop Tigelinus in deze strijd? Waarom heeft de kerkvader Irenaeus in het jaar 196 een bijzonder evangelie laten verdwijnen naar het noorden? Welke rol speelt de geheimzinnige vrouwe Ademee uit Constantinopel?

Als de Magdaleners de vrienden van Flavius gevangen nemen en martelen, besluit hij hen te bevrijden.

Het spel van Augusta Theodora

Deel 2. Maastricht

Diep in het land van de Franken ligt ergens een oud relikwie verborgen, de cista van Irenaeus. In deze cista wordt een evangelie bewaard dat de arianen, christenen en Magdaleners om sterk uiteenlopende redenen willen vinden. Flavius trekt naar het noorden en zoekt in kloosters en abdijen naar de cista. Hij is niet de enige die zoekt. Ver in het noorden, bij de stad Mosa trajectum (Maastricht), ontdekt Flavius dat de strijd met de Magdaleners, de oude geschriften en de zoektocht naar de cista allemaal deel uitmaken van een groter plan. Moord, verraad, martelaarschap en bedrog worden gedicteerd vanuit het machtige Constantinopel dat zijn vazallen en spionnen heeft tot binnen de muren van de kastelen van de Frankische vorsten. Als gezworen vijanden door toeval bondgenoten worden krijgt Flavius nieuwe feiten te horen. Lang-zaam beginnen hij en zijn vrienden te begrijpen wat het spel betekent en hoe het wordt gespeeld. Dan pas zien ze ook het grote gevaar dat hen allen bedreigt als het spel wordt gewonnen. Wat kunnen ze doen? Op wie kunnen ze vertrouwen?

Plooiers Trilogie

Deel 1. Britannia

De Romeinse legaat, Claudius Mingus, bezit twee bijzondere schijven. Oude teksten verhalen over een samenkomst van vier schijven. Daarbij zal “de grote kennis” zich manifesteren. Een aanwijzing zegt iets over een sekte in Brittania. Daar heerst echter grote wanorde sinds de Romeinen het eiland hebben verlaten. Toch reizen drie zorgvuldig uitgekozen mannen in het jaar 478 naar Bancorna. Het begin van een langdurige zoektocht in een wild land.

Plooiers Trilogie

Deel 2. De vierde schijf

In het begin van de zeventiende eeuw krijgt Gideon Richter een landgoed in de omgeving van Dordrecht. Op de resten van een oud kasteel wil hij zijn landhuis laten bouwen. Tijdens de bouw ontdekt men een oude crypte. Hij onderzoekt de crypte en vindt een kist met drie schijven en enkele boekwerken. Meteen raakt hij in de ban van de eigenschappen van de schijven en het verhaal van een man genaamd, Efestus. Claudius Mingus stuurde, eeuwen geleden, een aantal dappere mannen naar Brittania. Gideon Richter stuurt dappere mannen naar het inmiddels ontdekte westen om de vierde schijf te zoeken.

Plooiers Trilogie

Deel 3. Het vierde alternatief

De kennis uit de schijven is ongehoord. Enkele bijzondere wetenschappers helpen de ontdekkers. Met tastbare bewijzen wil men de wereld duidelijk maken dat het anders moet in de toekomst.
Een machtige orde kan deze veranderingen niet accepteren en opent de strijd.
Op hetzelfde moment vinden de eerste natuurrampen plaats.

Het glazen rijk

Ludovicus, de neef van een senator, heeft vijf jaar gediend in een legioen in het noorden. Hij leidt een cohort naar Straatsburg, daarna zal hij een bestuursfunctie krijgen. Een samenzwering, die zich van genocide en afpersing bedient bedreigt hem. Even lijkt zijn wereld in te storten, maar samen met zijn wilde en verleidelijke nicht, Cornelia, gaat hij op onderzoek uit. Cornelia houdt van prostitutie, dans en theater.

Hun onderzoek in en rondom Straatsburg voeren ze op een bijzondere wijze uit.

Een groot gevaar dreigt als blijkt dat de gepleegde misdaden in Straatsburg een ander doel hebben dan zij dachten.

Fer de lance

Werktuigbouwkundige, Karin Dregmans wordt uitgezonden naar Solomo, een klein eiland voor de kust van Rio. Het eiland wordt omgebouwd tot de eerste productie-unit van het enorme olie- en gasveld “Carioca”. Op het eiland ontdekt ze dat ze om andere redenen voor deze taak is geselecteerd dan men haar heeft doen geloven. Ze moet een aan parafilie leidende wetenschapper verleiden. Het gaat echter verder dan verleiden, haar werkgever blijkt een gevaarlijke organisatie te zijn.

Al snel raakt ze betrokken bij een strijd tussen enkele wetenschappers en haar werkgever. Deze strijd brengt haar op een eiland waar de meeste mensen niet kunnen overleven.

Het Oerkwaad

Deel 1. De codex van de keizer

De novice Berfelo is belast met de erfzonde. In het noorden van Al-Andalus moet hij als kluizenaar, hoog in de bergen, voor schapen en geiten zorgen. Zijn nieuwsgierigheid brengt hem in contact met Kadar Driss, een handelaar waar hij vriendschap mee sluit. Dankzij hun vriendschap en nieuwsgierigheid ontdekken ze een walgelijk kannibalistisch oervolk dat op het punt staat om zich te verspreiden over het kalifaat.

Het Oerkwaad

Deel 2. De Duivel

Na een lange zoektocht weten Berfelo en Kadar Driss de demon Beëlzebub en zijn aanhangers te vinden. De strijd ontbrandt als Beëlzebub zijn Ragnarok begint. Met marteling, executies en maniakaal gedrag intimideren hij en zijn drie vrouwelijke gardisten de stad.

Met magie, manipulatie en bedrog weet hij de legers van de Asturiërs, Castiliërs en Saracenen tegen elkaar uit te spelen. Wie kan deze duivel weerhouden van zijn doel?

De Vaticaanse samenzwering

Deel 1. De zoektocht naar Dispargum

Adrius Stilia, een getraumatiseerde legionair, keert als veteraan terug naar zijn geboortestreek en probeert een bestaan als druivenkweker op te bouwen. Na een moeizame start lijkt het leven hem steeds meer toe te lachen tot op het moment dat hij wordt verdacht van een brutale roofmoord.
Hij ziet zich gedwongen om naar Vaticanus te reizen om zijn onschuld te bewijzen. Daar raakt hij betrokken bij een reeks raadselachtige moorden waarvan ieder motief lijkt te ontbreken.
Adrius ziet zich genoodzaakt om samen te werken met decanus Grundelo, een arrogante maar zeer slimme geestelijke die belast is met het onderzoek naar de moorden. Dat onderzoek brengt hem bij de noordelijke grens van het Rijk waar hij een oude wapenbroeder vindt die hem kan helpen bij het vinden van de moordenaar en een motief.

De Vaticaanse samenzwering

Deel 2. De Mithrascultus

Claudius Merovatius, die nu “Conink Clodio” wordt genoemd, laat toe dat Adrius en Grundelo hun onderzoek doen in zijn gebied. Hun ontdekking in een verlaten klooster brengt hen bij een mysterieuze tempel die gewijd is aan Mithras, een verboden cultus die weer tot leven wordt gewekt door een onbekende priester.

Adrius is geen christen, op het slagveld ontdekte hij dat bidden niet hielp en regelmatig laat hij zijn ongeloof aan decanus Grundelo merken. Die heeft daar geen moeite meer mee en samen merken ze dat er meer speelt dan religie.

Tijdens hun terugreis ontdekken veel over de moorden en de rol van de Mithrascultus.

Paddo’s & poedels

Deel 1. De complexe erfenis van de omstreden Carlo Mengozzi

Een erfenis brengt Erik Schmidt in het zuiden van Italië, Apulia. Een woning aan de zee met vierhonderd hectare land. In zijn achtertuin is een grote werkplaats gebouwd met ultramoderne apparatuur. Carlo Mengozzi, een vriend van zijn al eerder overleden vader, heeft hem het complex nagelaten met de bedoeling dat hij een project afmaakt wat Carlo had gestart. Erik pakt het project op en gaat voortvarend te werk. Daarbij wordt hij geholpen door notaris Loretta Cavelli, zij helpt hem met de juridische aspecten en het opstarten van zijn bedrijf. Later helpen zijn buren ook, ze hadden al eerder met Carlo samengewerkt en het bedrijf “O-“ wordt opgericht. O- vervaardigt een bijzonder product uit paddenstoelen waar wereldwijd een grote vraag naar is.

Apulia is een geteisterde streek waar de olijventeelt zwaar leidt onder de dodelijke Xilella bacterie en er ontstaat interesse bij machtige bestuurders voor wat O- doet.

De dood van Carlo is raadselachtig en leidt tot vragen bij Erik en Loretta. Er ontstaat ook een ongezonde interesse voor Chouffino, het hondje van Carlo dat de bron van zijn rijkdom zou zijn. Loretta ontdekt de rol van Chouffino, het hondje beschikt over bijzondere vaardigheden.

Samen met Loretta probeert Erik meer de antwoorden te vinden. Ze werken steeds beter samen en Erik krijgt gevoelens voor Loretta. Hij merkt echter ook dat ze zich vaak vreemd gedraagt en moeilijk te doorgronden is.

Loretta, die ook een verdienstelijk amateurarcheoloog is, raakt betrokken bij een bijzondere ontdekking bij de kathedraal van Otranto. Ze weet een reliekenroof te voorkomen en als beloning mag ze onderzoek doen op een oude zolder naast de kathedraal.

Haar relatie met Erik verandert daardoor en hij accepteert dat. Hij richt zich op zijn bedrijf en merkt meer dan ooit dat hij onzichtbare vijanden heeft die misdaad niet schuwen.

Paddo's & poedels

Deel 2. Loretta en haar demonen

Volgens de pers is O- een ultramodern buitenlands bedrijf dat met zijn robots het mooie Apulia in een woestijn verandert. De groeiende vijandschap van sommige streekbewoners keert zich ook tegen Erik persoonlijk, hij is en blijft een wereldvreemde “buitenlander” die vaak onbegrijpelijke dingen zegt en slecht Italiaans spreekt. Zijn vijanden schuwen geen enkele vorm van intimidatie en als het mishandelen en moorden begint krijgt Erik met manipulatie en valse beschuldigingen te maken. Wat kan erger zijn dan een Nederlander die paddo’s in Apulia kweekt met behulp van robots?

Loretta Cavelli krijgt een geweldige kans om haar eigen notariskantoor te starten. Dat doet ze meteen omdat haar grote liefde haar met geld en mensen helpt. Ze staakt haar onderzoek op de zolder en haar werkzaamheden voor Erik. Haar acties werpen vragen op bij iedereen omdat ze opeens zeer tegenstrijdig handelt.

Erik is een introverte technicus die gevoelens voor Loretta begon te krijgen en even dreigt hij te verdrinken in de wereld van fake news en bedrog. Zijn zakelijke partners, Carlotta en Francesco Donato, zijn inmiddels ook zijn vrienden geworden en zij helpen hem. Samen maken ze de onderneming steeds sterker omdat ze een ijzersterk product, geweldige techniek en een goed concept hebben.

Luigi Bessa, de grote liefde van Loretta, vertegenwoordigt “de Gruppo”, een groep juristen en adviseurs die vooral de belangen van de olijventelers behartigt. De Gruppo wil niet alleen invloed krijgen binnen O-, ze willen ook macht. Daardoor wordt de strijd grimmiger en steeds gewelddadiger.

Paddo’s & poedels

Deel 3. De slechtste mensen

Ondanks de manipulatie, corruptie en het geweld lukt het Erik en zijn vrienden om van O- een steeds beter bedrijf te maken. Er wordt veel geproduceerd, het complex wordt groener en de mensen die er werken hebben goed betaalde banen en mooie vooruitzichten.

Omdat de Gruppo de pers en lokale overheid nog steeds beheersen wagen ze een nieuwe aanval via de media. Ook dat mislukt want de opvattingen van O- over productie en ethiek krijgen steeds meer bijval, steeds meer mensen zien wat daar aan de kust ten noorden van Otranto ontstaat.

In hun groeiende vertwijfeling gaat de Gruppo over op roof. Gelijktijdig probeert men via corruptie en onduidelijke grensverdelingen O- steeds meer te isoleren met intimidatie en wetgeving die commercieel gebruik van wegen en water verbiedt.

Wie zal uiteindelijk als overwinnaar uit deze bizarre arena tevoorschijn komen?

Ook nu weer blijkt Chouffino een belangrijke rol te spelen en vindt men de bron van een belangrijke gebeurtenis, eeuwen terug in de tijd.

Fake news en misleiding

Deel 1: De hyperseksuele CEO en de muzikale engineer

Na een wilde nacht worden Marit Hendrik en Bert Alberg heftig verliefd op elkaar. Marit maakt deel uit van een vriendengroep die het niet zo nauw neemt met de seksuele moraal. Ze staat echter op het punt om tot CEO benoemd te worden van “Robergo”, het bedrijf waar Bert ook werkt. Ze weet dat ze haar gedrag moet veranderen.

Haar verliefdheid brengt haar in verwarring, nooit eerder had ze vlinders in haar buik en omdat ze haar carrière heel belangrijk vindt besluit ze om haar gevoelens voor Bert in de koelkast te zetten. Eerst moet ze zich volledig op haar nieuwe functie richten. Ze neemt ook afstand van haar vriendengroep maar tijdens het afscheidsfeestje loopt het uit de hand en als Bert haar betrapt met een andere man verbreekt hij zijn relatie met Marit. Hij wil niets meer met haar te maken hebben.

Een week later stuurt Marit, geheel onverwacht, Bert met een team naar Armenië voor een project. Bert is ervan overtuigd dat ze hem met deze uitzending straft.

Dit team wordt na het project naar een onherbergzaam gebied gestuurd, daar zou een bijzondere mijn zijn waar de installaties door technici moeten worden gekeurd.
Dit team wordt ontvoerd en verdwijnt spoorloos.

Na jaren van zoeken en ellende keren enkele ontvoerde technici terug, ze wisten te vluchten en vertellen hun verhaal over moord, marteling, dwangarbeid en slavernij in een gebied waar niemand had gezocht. Wie zit hierachter?
Binnen Robergo moet verraad zijn geweest. Beslissingen om het team naar de mijn te sturen waren gebaseerd op fake news en Marit werd op verschillende momenten misleid en gemanipuleerd.

Ze trouwt met Robert, een jeugdvriend. Daarmee hoopt ze haar rust te vinden want ze heeft doden op haar geweten.
Na vijf jaar duikt Bert op, hij heeft de hel overleeft en is lichamelijk en geestelijk ernstig beschadigd.

Fake news en misleiding

Deel 2. Geboetseerd bedrog

Als laatste van het vermiste team is Bert terug. Hij wil niets meer met de inmiddels getrouwde Marit te maken hebben en hij gaat in Zweden aan het werk. Door zowel in Nederland als in Zweden te leven en te werken wil hij zijn leven weer opbouwen. Marit en haar vrienden gaan door met hun onderzoek, Bert heeft geen interesse. Voordat hij zich terugtrekt heeft hij nog wel enkele opmerkelijke uitspraken die Marit te denken geven. Dat wordt het begin van een reeks onthullingen die duidelijk maakt wie de vijanden zijn en welke bedoelingen achter hun acties zitten.

Er komen steeds meer aanwijzingen voor het grootschalige bedrog waar Robergo het slachtoffer van werd. Als CEO draagt Marit de verantwoordelijkheid voor Robergo en het wordt steeds duidelijker dat ze al vanaf de eerste dag van haar aanstelling werd gemanipuleerd.

Niet alleen zakelijk…

Fake news en misleiding

Deel 3: De mineralenoorlog

Het bedrog en de bedoelingen van hun vijanden zijn duidelijk maar hoe moeten Marit en haar team de misdaden die tegen hen werden begaan omzetten in een aanklacht met duidelijke bewijzen?

Een spagaat dreigt want Bert blijkt weldegelijk bezig te zijn met het opsporen van de mensen die verantwoordelijk zijn voor zijn ontvoering en dwangarbeid. Hij vaart daarin zijn eigen koers en wenst met niemand samen te werken totdat sommige teamleden hem aanspreken, zij willen hetzelfde als hij. Bert wil een keiharde wraak, niets voor een rechter en een aangepaste witte boorden straf. Bert heeft iets bijzonders opgebouwd en werkt samen met een goede vriend aan de totale vernietiging van de groep mensen die hem jaren geleden wilden laten creperen in een desolaat land.

Schaamte wint van liefde

Deel 1. De schijn tegen

Achter Bouwbedrijf Wielaart schuilt een verdorven gezin. Jenny Wielaart maakt deel uit van dat gezin en ze schaamt zich voor haar verleden en voor wat ze nog steeds moet doen. Ze is goed opgeleid en probeert iets beters van haar leven te maken. Dat lukt haar niet, ze wordt afgeperst door een broer en ze mist belangrijke sociale vaardigheden om haar problemen te analyseren en op te lossen, keer op keer veroorzaakt ze verdriet bij andere mensen door haar goed bedoelde maar verkeerd uitvallende keuzes.

Rob Menneken is een goede vriend van haar ex, Sven Duyndam. Jenny heeft doorlopend geprobeerd aan Sven uit te leggen waarom het beter was dat ze uit elkaar gingen maar hij heeft daar zijn eigen gedachten over en wil niets meer met haar te maken hebben. Rob Menneken is rechercheur en hij gelooft in het goede dat Jenny in zich heeft. Als er moorden worden gepleegd en al het kwade uit haar familie zich tegen Jenny keert helpt Rob haar. Dat brengt haar wel weer in de wereld van Sven, haar ex die nog steeds heel erg boos op haar is.

Schaamte wint van liefde

Deel 2. De bloemenzee

Tijdens hun zeiltocht ontdekt Sven dat Lisa een crimineel is. Hij wil niet weer bedrogen worden en hij wil dat ze elkaar een maand niet zien en goed nadenken over hun toekomst. Daarna moet Lisa open kaart spelen. Op het moment dat ze elkaar weer zien en het erop lijkt dat het weer goed komt worden weer twee moorden gepleegd. Meerdere mensen vragen zich af; wat hebben deze moorden met de eerste moord te maken?

Rob laat zich niet afschrikken door de dreiging van de bende van de Wielaarts, hij onderzoekt de misdaden en Sven, die inmiddels zeer succesvol is als engineer van een bijzonder bedrijf dat zich volledig op duurzaamheid heeft gericht, helpt hem waar hij maar kan.

De vriendschap tussen Rob en Jenny bevalt Sven niet want ze heeft misdadige vrienden waar ze intieme relaties mee heeft. Altijd zoekt ze die vrienden weer op en hij wil Rob de pijn besparen. Hij vindt dat Jenny Rob met rust moet laten en in haar eigen wereld troost moet zoeken. Sven lijdt eronder want hoe lelijk hij ook maar tegen Jenny doet, telkens krijgt hij door hun verleden en de moorden weer met Jenny te maken. Telkens probeert zij hem weer duidelijk te maken dat niet alles zo is zoals hij veronderstelt.

Rob weet de daders van de moorden te ontmaskeren en de rechtszaken die daaruit voortkomen leiden ook naar Jenny. Zij komt in de beklaagdenbank en haar gitzwarte verleden wordt openbaar gemaakt. Rob dwingt Sven om zich te verdiepen in het verleden van Jenny, ondanks haar misdrijven lijkt ze eerder een slachtoffer dan een misdadigster die nog lang niet bevrijd is van haar kwelgeesten. Sven belooft Rob dat hij haar verhaal gaat lezen en de opnamen gaat bekijken op een moment dat hij daar aan toe is.

Manipulatiepijn

Deel 1. Spijt en sarcasme

Romy Bentheim en Lin Bakker zijn twee vrouwen die zware jaren achter zich hebben. Ze zijn gescheiden van hun echtgenoten en worden verteerd door pijn en spijt. Romy verliet haar gezin en koos voor de showbusiness. Lin koos al snel voor een andere partner toen haar man vermist raakte in Afrika.
Romy probeert weer contact te krijgen met haar kinderen en Lin probeert van haar depressies af te komen. Als Lin en Romy bedreigd worden vluchten ze naar een complex in Duitsland waar hun ex-echtgenoten samenwerken in een bijzonder project, ATA.

Agnes Kolk en Leo Braad zijn buren die ruzie krijgen over Egil, de zoon van Agnes. Die ruzie leidt ertoe dat Leo naar Duitsland verhuist waar hij ook gaat werken op het ATA-complex.

Kwaliteitsmanager Loes Tollenaar heeft een hekel aan monteur Mark Ninevé. Als ze tijdens een inspectie iets hebben ontdekt dat verborgen had moeten blijven zijn ze op elkaar aangewezen omdat ze hun leven niet meer zeker zijn. Hun vlucht brengt hen ook op het ATA-complex in Duitsland.

De mensen uit de drie losse verhalen vinden elkaar op het ATA complex.
Inspecteur Albert Kerver onderzoekt in eerste instantie de bedreigingen van Romy en Lin. Die kenmerken zich door een wirwar van vaagheden en mistige figuren waarbij ieder motief lijkt te ontbreken. Op het ATA-complex leren de slachtoffers elkaar steeds beter kennen en ze vragen zich af waarom er op hen wordt gejaagd.

 

Manipulatiepijn

Deel 2. Gewetenloos


Het ATA complex blijkt niet de veilige haven te zijn waarop men had gehoopt. Een aanslag en een terreurdaad geven wel enkele geheimen van de daders prijs zodat het onderzoek eindelijk tot resultaten begint te leiden.

Inspecteur Albert Kerver doet een belangrijke ontdekking. De bedreiging naar Lin en Romy lijkt vanuit dezelfde bron te komen. Als Albert ontdekt dat de identiteit van de moordenaar die jacht op Loes en Mark maakte ook naar die bron leidt roept dat veel vragen op, er lijkt sprake te zijn van een moordenaarsgilde.
Stukje bij beetje weten Albert Kerver en de slachtoffers, die inmiddels bevriend zijn geraakt, de antwoorden te vinden en het net te ontrafelen dat hen dreigt te omsluiten met moord en terreur.

Copyright © Jansnippe.com 2020

Design by
Not a Parrot