Een boeket met nieuwe bedrading

Er gebeuren vreemde dingen met Harry Kroezen. Het lukt hem maar niet om weer de oude Harry te worden nadat hij een bedrijfsongeval heeft gehad. Hij is veranderd en mede daardoor verliest hij zijn baan. Maar eigenlijk zit het Harry daarna helemaal niet tegen, integendeel, het blijkt dat hij nu hij is veranderd veel meer kan met zijn oude en nieuwe vaardigheden. Zijn buurman, Gerard helpt hem zo goed mogelijk bij zijn metamorfose.

Daarnaast raakt hij in de ban van een werkstuk over de eerste wereldoorlog van zijn jongste zoon. Onderzoek in de familie wijst uit dat zijn overgrootvader, een turfgraver genaamd Stoffer Kroezen, heeft gevochten bij Ieper.

Een zoektocht in het verleden volgt en Harry ontdekt in Drenthe enkele vreemde zaken. Ze wijzen op een moord die nooit is opgelost. Maar er komt veel meer uit het verleden naar boven en Harry krijgt een steeds beter beeld van zijn overgrootvader, de vermeende moordenaar.
Met een kleine groep vrienden besluit hij om deze zaak alsnog uit te zoeken.

Loutering & Ragnarok

De opa, de vader en de zoon maken zich ernstige zorgen over de toekomst van het decadente Nederland. Kan het Barbaarse verre Brussel voor de oplossing zorgen? Lastig!

Een missie van de vader en de zoon moet de start van de revolutie inleiden. Er ontstaan pijnlijke taferelen als potentiële kopers zich melden om een speltjesalbum te kopen die meer waarde blijkt te hebben dan gedacht. Het album ligt als waardeloos prul op de achterbank van een auto. Gebrek aan heldere communicatie leiden tot chaos als enkele kopers zeer volhardend blijken te zijn en zich bemoeien met de missie. Lees de avonturen van een vader en zoon met hulp uit onverwachte hoek.

Het Kleed van Edessa

Wigbold is een horige jongeling en wordt de nieuwe knecht van Fritsman de smid. Wigbold is nieuwsgierig, geen goede eigenschap voor een horige. Hij krijgt grote problemen en alleen door toeval ontloopt hij een afschuwelijke doodstraf. Het lot brengt hem in het samengestelde leger van Godfried van Bouillon, dat in het jaar 1095 ter kruisvaart trekt. Hij bezit de belangrijke vaardigheden van een smid die hard nodig zijn in een groot, maar slecht bewapend leger. Door de vraag naar zijn vaardigheden krijgt hij aanzien en spreekt hij met stoutmoedige en gelouterde ridders. Het maakt hem echter ook getuige van een misdaad tijdens het eerste gevecht met de Seldjoeken. Hij weet te ontkomen aan de machtige samenzweerders door in de bergen te vluchten. Daar wordt hij gevangengenomen door een geheimzinnig volk van waarnemers en denkers. Het is een oervolk dat de vallei al bewoonde ver voor de dagen van de Hettieten. Er ontstaat vertrouwen, men waardeert de leergierigheid van de jonge smid en hij wordt voorbereid op een bijzondere missie.

Van horen zeggen

Martin Veldman is midden vijftig en directeur van een onderneming. Hij heeft zijn leven goed op orde totdat hij plotseling wordt beschuldigd van fraude. Kort daarop wordt hij ook verdacht van moord. De zaak krijgt landelijke aandacht, op het moment dat hij bewusteloos bij een van zijn slachtoffers wordt gevonden. Martin zit in ernstige moeilijkheden. Zijn gezin en enkele nieuwe vrienden helpen hem. Iedereen doet dat op zijn eigen unieke wijze.

Verleiding, vertwijfeling & vergetelheid

Geert Meijer is een succesvolle projectontwikkelaar die op een dubieuze manier betrokken raakt bij een fraudezaak. Hij wordt veroordeeld tot een taakstraf.
In het zorgcentrum waar hij zijn straf ondergaat ontmoet hij Vera, een oude jeugdliefde. Ze dementeert licht maar haar zoon lijkt er alles voor over te hebben om haar te isoleren. Iedereen moet haar zo snel mogelijk vergeten. Waarom?
Samen met Sterre-Edith, de leidster van een huiskamerproject, ontdekt hij dat er sprake is van misdaad.
Terwijl hij uitzoekt wat zich rondom Vera afspeelt wordt hij bedreigd, men wil hem afpersen maar het is niet duidelijk wie “men” is.
Zowel Geert als Sterre-Edith laten zich niet intimideren en ontdekken dat Geert en Vera worden bedreigd door een netwerk van gewetenloze misdadigers.

SODOM Deel 1: Tattoo van een Feeks

Al jarenlang voelt de bovenklasse zich niet meer veilig in de compounds. Ellen Wegereef, dochter van een groot industrieel, groeide op in de Citadel. Na jarenlang in het buitenland gewerkt te hebben lukt het haar niet meer om te wennen in een streng beveiligd complex.
Nadat ze werd bedreigd vlucht ze in de anonimiteit van de stad. Een pogrom van de compound-militie verandert haar kijk op de verhouding tussen de stad en de Citadel.

Het aristocratische volk in de Citadel wordt vooral rijk van extreme pornografie en afpersing. Een organisatie die wordt geleid door de ouders van Ellen.

SODOM Deel 2: De passie van de jager

Na de pogrom weet Ellen dat de Citadel een dwangburcht is die moord niet schuwt. Ellen besluit om het tegen de Citadel op te nemen want ze staat niet alleen in haar strijd. Edith is een Truuska en een vriendin van Ellen geworden. Zij helpt haar en weet als kooivechtster te infiltreren in de Citadel. Daar ontdekt ze walgelijke praktijken.
De feeksen hebben nog veel meer inkomsten dan Unit 9 en pornografie.Er moet een reden zijn om zoveel geld te vergaren.

Het Byzantijnse Wapen deel 1 De bevrijding van Diogenes

Er breekt paniek uit in het kleine dorp van Joctra als het eiland wordt overlopen door Arabieren, Franken en Byzantijnen. Ze jagen allemaal op Magne, een Noorman die een zeeslag heeft overleefd en op het eiland is aangespoeld. Magne wordt bereid gevonden om met een delegatie naar Dorestad te reizen om een geleerde vrij te kopen. Tijdens de reis blijkt dat er sprake is van verraad.

Het Byzantijnse Wapen deel 2 Het Concilium

Diogenes, de geleerde die werd vrijgekocht door de Byzantijnse delegatie, blijkt over zeer gevaarlijke kennis te beschikken. Magne en zijn vrienden achtervolgen de delegatie en ontdekken een complot dat de Franken moet betrekken bij de oorlog tussen de Arabieren en Byzantijnen. Niet alleen de basiliek in Rome is in gevaar. Het grootste gevaar dreigt op Sicilië, waar muzelmannen en christenen zullen proberen om vrede te sluiten.

Het spel van Augusta Theodora deel 1 Ravenna

Flavius is tribuun in een van de legioenen van generalis Belisarius. Daarnaast is hij ook lector en scriptor. In de jaren 544 en 545 ontdekt hij een aantal bijzondere aanwijzingen in enkele oude geschriften die hij leest in Roma en Ravenna. Ze suggereren dat Jezus niet aan het kruis is gestorven. Flavius raakt verwikkeld in een felle strijd tussen ariaanse Goten en leden van een bizarre sekte, “de Magdaleners”. Welke rol spelen de heilige vader in Roma en de geheimzinnige kardinaal-bisschop Tigelinus in deze strijd? Waarom heeft de kerkvader Irenaeus in het jaar 196 een bijzonder evangelie laten verdwijnen naar het noorden? Welke rol speelt de geheimzinnige vrouwe Ademee uit Constantinopel?

Als de Magdaleners de vrienden van Flavius gevangen nemen en martelen, besluit hij hen te bevrijden.

Het spel van Augusta Theodora deel 2 Maastricht

Diep in het land van de Franken ligt ergens een oud relikwie verborgen, de cista van Irenaeus. In deze cista wordt een evangelie bewaard dat de arianen, christenen en Magdaleners om sterk uiteenlopende redenen willen vinden. Flavius trekt naar het noorden en zoekt in kloosters en abdijen naar de cista. Hij is niet de enige die zoekt. Ver in het noorden, bij de stad Mosa trajectum (Maastricht), ontdekt Flavius dat de strijd met de Magdaleners, de oude geschriften en de zoektocht naar de cista allemaal deel uitmaken van een groter plan. Moord, verraad, martelaarschap en bedrog worden gedicteerd vanuit het machtige Constantinopel dat zijn vazallen en spionnen heeft tot binnen de muren van de kastelen van de Frankische vorsten. Als gezworen vijanden door toeval bondgenoten worden krijgt Flavius nieuwe feiten te horen. Lang-zaam beginnen hij en zijn vrienden te begrijpen wat het spel betekent en hoe het wordt gespeeld. Dan pas zien ze ook het grote gevaar dat hen allen bedreigt als het spel wordt gewonnen. Wat kunnen ze doen? Op wie kunnen ze vertrouwen?

Plooiers Trilogie Deel 1 Britannia

De Romeinse legaat, Claudius Mingus, bezit twee bijzondere schijven. Oude teksten verhalen over een samenkomst van vier schijven. Daarbij zal “de grote kennis” zich manifesteren. Een aanwijzing zegt iets over een sekte in Brittania. Daar heerst echter grote wanorde sinds de Romeinen het eiland hebben verlaten. Toch reizen drie zorgvuldig uitgekozen mannen in het jaar 478 naar Bancorna. Het begin van een langdurige zoektocht in een wild land.

Plooiers Trilogie Deel 2 De vierde schijf

In het begin van de zeventiende eeuw krijgt Gideon Richter een landgoed in de omgeving van Dordrecht. Op de resten van een oud kasteel wil hij zijn landhuis laten bouwen. Tijdens de bouw ontdekt men een oude crypte. Hij onderzoekt de crypte en vindt een kist met drie schijven en enkele boekwerken. Meteen raakt hij in de ban van de eigenschappen van de schijven en het verhaal van een man genaamd, Efestus. Claudius Mingus stuurde, eeuwen geleden, een aantal dappere mannen naar Brittania. Gideon Richter stuurt dappere mannen naar het inmiddels ontdekte westen om de vierde schijf te zoeken.

Plooiers Trilogie Deel 3 Het vierde alternatief

De kennis uit de schijven is ongehoord. Enkele bijzondere wetenschappers helpen de ontdekkers. Met tastbare bewijzen wil men de wereld duidelijk maken dat het anders moet in de toekomst.
Een machtige orde kan deze veranderingen niet accepteren en opent de strijd.
Op hetzelfde moment vinden de eerste natuurrampen plaats.

Het glazen rijk

Ludovicus, de neef van een senator, heeft vijf jaar gediend in een legioen in het noorden. Hij leidt een cohort naar Straatsburg, daarna zal hij een bestuursfunctie krijgen. Een samenzwering, die zich van genocide en afpersing bedient bedreigt hem. Even lijkt zijn wereld in te storten, maar samen met zijn wilde en verleidelijke nicht, Cornelia, gaat hij op onderzoek uit. Cornelia houdt van prostitutie, dans en theater.

Hun onderzoek in en rondom Straatsburg voeren ze op een bijzondere wijze uit.

Een groot gevaar dreigt als blijkt dat de gepleegde misdaden in Straatsburg een ander doel hebben dan zij dachten.

Fer de lance

Werktuigbouwkundige, Karin Dregmans wordt uitgezonden naar Solomo, een klein eiland voor de kust van Rio. Het eiland wordt omgebouwd tot de eerste productie-unit van het enorme olie- en gasveld “Carioca”. Op het eiland ontdekt ze dat ze om andere redenen voor deze taak is geselecteerd dan men haar heeft doen geloven. Ze moet een aan parafilie leidende wetenschapper verleiden. Het gaat echter verder dan verleiden, haar werkgever blijkt een gevaarlijke organisatie te zijn.

Al snel raakt ze betrokken bij een strijd tussen enkele wetenschappers en haar werkgever. Deze strijd brengt haar op een eiland waar de meeste mensen niet kunnen overleven.

Copyright © Jansnippe.com 2018

Design by Not a Parrot